Bristol Dementia Wellbeing Service Videos

The Bristol Dementia Wellbeing Service has produced a short video promoting the service that is available in six different languages (Urdu, Punjabi, Cantonese, Somali, Polish and English).

The videos can be found on the Wellbeing Service’s YouTube channel.

……………………………………………………………………………………………………………………..

Adeegga Caafimaadka ee Bristol Dementia wuxuu bixiyaa fiidiyo laga heli karo 6 luqadood oo kala duwan (Urdu, Punjabi, Cantonese, Soomaali, Polish iyo Ingiriis).

Fiidiyeyaasha ayaa la heli karaa – YouTube.